Đại hội Chi bộ phòng Tài nguyên nước nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2017

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 24/08/2017, Chi bộ phòng Tài nguyên Nước đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự đại hội có đồng chí Bùi Duy Cường - UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; các đồng chí Đảng viên Chi bộ phòng Tài nguyên Nước; Đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở.
                                                 Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

Đồng chí Đào Thị Anh Điệp -  Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên Nước đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ phòng Tài nguyên Nước nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước;Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố; công tác lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước; Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước; Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn giấy phép về tài nguyên nước...
         Phó giám đốc Sở Bùi Duy Cường tặng hoa chúc mừng Chi bộ phòng TNN
Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ đã tham gia góp ý các nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017- 2020, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sắp tới.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Đào Thị Anh Điệp - Trưởng phòng Tài nguyên Nước làm Bí thư Chi bộ. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020. 
                     Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Duy Cường – Uv Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở chúc mừng và biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tập thể Chi bộ phòng Tài nguyên Nước ,các Đảng viên trong Chi bộ đã đạt được. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm cao, toàn Chi bộ đã phấn đấu nỗ lực, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của Sở và Thành phố giao. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, toàn thể Chi bộ phòng Tài nguyên Nước sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế; tăng cường công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra./.
Một số hình ảnh:


                                                                                                Anh Minh

 

Tin bài liên quan