Đại hội Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

Thứ sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 18/08/2017, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã long trọng tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự đại hội có các đồng chí Đảng viên Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cùng đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đồng chí Lê Thanh Nam - Bí thư chi bộ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; Tham mưu thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác đăng ký, giao dịch đất đai trên địa bàn thành phố.
    Đ/c Lê Thanh Nam - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
                      Trình bày báo cáo Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2020.

Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ đã tham gia góp ý các nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017- 2020, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sắp tới.
          Đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chi ủy của Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2020 bao gồm các đồng chí: đồng chí Lê Thanh Nam - Giám đốc Văn phòng làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Ngọc Quang – Phó giám đốc Văn phòng làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Ánh - Ủy viên. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Hi vọng với đội ngũ là các Đảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.
                                                                                                       Anh Minh

 

Tin bài liên quan