Đại hội Chi bộ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ tư, ngày 16 tháng 08 năm 2017

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 16/8/2017, Chi bộ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Mười – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đại diện các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng toàn thể các Đảng viên Chi bộ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám.
                                           Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đồng chí Dương Văn Chỉnh – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám đã trình bày báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ  2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu Đảng ủy, Ban  Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các nhiệm vụ chuyên môn được giao như: Công tác xây dựng chính sách và thủ tục hành chính; Tổ chức thực hiện xong Dự án “Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho các nông lâm trường, trạm trại và đất rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phối hợp với các phòng, ban liên quan của Sở để thực hiện tốt nhiệm vụ: Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, dự án VLAP; Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố điều chỉnh kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng được giao…
  Phó giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Minh Mười phát biểu chúc mừng Đại Hội

Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Mười – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí đề nghị Chi bộ cần có những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ cần tập trung công tác quản lý Nhà nước về viễn thám, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng đo đạc, làm tốt công tác phát triển Đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của cán bộ viên chức trong Chi bộ.
   Ban chi ủy Chi bộ phòng Đo đạc Bản đồ bản đồ và Viễn thám nhiệm kỳ 2017 - 2020

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm các đồng chí: Dương Văn Chỉnh – Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Xuân Trường – Phó trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Văn Toản – chuyên viên - Ủy viên. 100% Đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020./.

 

Tin bài liên quan