Đại hội Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chiều ngày 14/08/2017, Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa đã tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự đại hội có đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa. 

Đồng chí Mai Thị Thiên Hương – Bí thư chi Bộ, Giám đốc Chi nhánh Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn lãnh đạo đảng viên, công chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được  Sở cũng như Thành phố giao; Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2020.

  Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa
                                                    nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ đã tham gia góp ý các nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017- 2020, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sắp tới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đanhiệm kỳ 2017 – 2020 bao gồm các đồng chí: đồng chí Mai Thị Thiên Hương – Giám đốc Chi nhánh làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Tuấn Anh– Phó Giám đốc Chi nhánh làm Phó Bí thư Chi bộ. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Nhiệm kỳ mới, Ban Chi uỷ Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế; tăng cường công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác thanh tra, kiểm tra; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan của Thành phố, đặc biệt là bộ phận “một cửa”, bộ phận tiếp dân; Tổ chức lãnh đạo tốt các đoàn thể, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Sở và thành phố giao, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra./.
                                                                                                         Anh Minh

 

Tin bài liên quan