Tổ công tác liên ngành Thành phố: Tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn

Thứ hai, ngày 14 tháng 08 năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liên với đất trên địa bàn Thành phố, từ ngày 1/8 đến 9/8/2017, đã có 5 tổ công tác do đồng chí Giám đốc, các Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng tiến hành làm việc với tất cả các quận, huyện, thị xã về Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố nhằm tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổ công tác cũng đôn đốc công tác giao đất dịch vụ, công tác đấu giá quyền sử dụng đất; Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các quận, huyện, thị xã. Chỉ đạo các quận, huyện thị xã tập trung quyết liệt thực hiện công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.                                       Tổ công tác làm việc tại Thị xã Sơn Tây

Tại các quận, huyện, thị xã, tổ công tác liên ngành thành phố đã nghe báo cáo về tình hình triển khai Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, đất lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; Công tác giao đất dịch vụ; Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; Công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời trực tiếp giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Qua kiểm tra, đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các quận, huyện còn gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân chủ yếu như: Đất còn tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, lấn chiếm, giao trái thẩm quyền…Một số xã chưa có bản đồ địa chính, đất do các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn chưa được bàn giao. Một số hộ gia đình, cá nhân có đất dù đủ điều kiện cấp cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa kê khai làm thủ tục…
                                        Tổ công tác làm việc tại huyện Ba Vì

Làm việc tại các địa phương, tổ công tác liên ngành của Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã  khẩn trương rà soát các số liệu, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến tháo gỡ, giải quyết dứt điểm ngay khó khăn vướng mắc. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan phòng Tài nguyên Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý đất đai trên địa bàn, tổng hợp báo cáo với UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ thực hiện công việc cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Ngoài ra, tổ công tác liên ngành cũng yêu cầu các quận, huyện đôn đốc các xã, phường tập trung quyết liệt trong công tác cấp Giấy chứng nhận, tiến hành cấp ngay Giấy đối với những trường hợp đã đủ điều kiện, đảm bảo sớm hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thành phố./.
                                                                                                           Anh Minh

 

 

Tin bài liên quan