Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thứ sáu, ngày 11 tháng 08 năm 2017

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 11/08/2017, Chi bộ Văn phòng Sở đã long trọng tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự đại hội có các đồng chí Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở cùng đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đồng chí Trịnh Thị Kim Oanh - Bí thư chi bộ, Chánh văn phòng Sở đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; Tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, quản trị và công tác quản lý tài chính; công tác thi đua khen thưởng, công tác Văn phòng Đảng ủy Sở…

Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2020.
Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ đã tham gia góp ý các nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017- 2020, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sắp tới.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chi ủy của Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017 – 2020 bao gồm các đồng chí: đồng chí Trịnh Thị Kim Oanh - Chánh Văn phòng Sở làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chánh Văn phòng Sở làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Văn Tuyên – Chuyên viên Văn phòng Sở làm Ủy viên. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Hi vọng với đội ngũ là các Đảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn, Chi bộ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017 - 2020                                Phòng Tài nguyên nước tặng hoa chúc mừng
              Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường tặng hoa chúc mừng Đại hội
                                            

 

Tin bài liên quan