Đai hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ VI sẽ diễn ra trong 02 ngày 12 - 13/8/2017

Thứ năm, ngày 10 tháng 08 năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ VI. Căn cứ Thông tri số 115-TTr/ĐTN CCQ ngày 01/8/2017 của BCH Đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội về việc triệu tập triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra trong 02 ngày 12 - 13/8/2017 tại Hội trường Thành ủy Hà Nội (Số 1 Trần phú, quận Hà Đông, TP.Hà Nội).

Để góp phần vào thành công của Đại hội, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triệu tập các đại biểu tham dự Đại hội Khối lần thứ VI gồm 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết (có danh sách kèm theo). BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở yêu cầu các đồng chí được triệu tập chủ động báo cáo lãnh đạo cấp ủy, cơ quan quan tâm tạo điều kiện tham dự đại hội nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

* Trước đó, ngày 27/4/2017, Ban Chấp hành Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019 để bầu ra BCH đoàn Sở nhiệm kỳ mới và các đại biểu tham dự đoàn khối các cơ quan thành phố. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và mở ra một hướng phát triển mới trong công tác Đoàn của cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ VI và Đại hội Đoàn toàn quốc./.

 

 

Tin bài liên quan