Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang hai bên đường phố Ngô Gia Tự, tỷ lệ 1/500, tại ô quy hoạch ký hiệu CQ-01

Thứ ba, ngày 08 tháng 08 năm 2017
Ngày 01/8/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5159/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang hai bên đường phố Ngô Gia Tự, tỷ lệ 1/500, tại ô quy hoạch ký hiệu CQ-01 tại số 2 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch là khu đất số 2 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, là một phần thuộc ô quy hoạch ký hiệu CQ-01 trong quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang hai bên đường phố Ngô Gia Tự tỷ lệ 1/500; có ranh giới phía Tây – Tây Bắc giáp nút giao thông Long Biên; phía Tây Nam giáp khu đất Công ty TNHH Thượng Bình; phía Đông Nam giáp khu đất trụ sở Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương và Khu tập thể Quân khu Thủ đô; phía Đông Bắc giáp khu dân cư phường Đức Giang.
Tổng diện tích khu đất số 2 phố Ngô Gia Tự là 5.997m2; trong đó diện tích đất trong chỉ giới đường đỏ để mở đường quy hoạch 259m2, diện tích đất ngoài chỉ giới đường đỏ để xây dựng công trình 5.738m2./.

 

Tin bài liên quan