Cho thuê hơn 230.480m2 đất xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đuống 

Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5001/QĐ-UBND cho Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống thuê hơn 230.480m2 đất tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm (giai đoạn 1) để thực hiện dự án đầu tư dựng Nhà máy Nước mặt sông Đuống.
 
Theo quyết định, trong tổng số diện tích nêu trên, có hơn 190.725m2 đất để thực hiện dự án Nhà máy Nước mặt sông Đuống; hơn 39.757m2 đất nằm trong quy hoạch đường sắt và mương thoát nước, tuyệt đối không được xây dựng công trình kể cả tường rào.
Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống có trách nhiệm thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình. Liên hệ với sở, ngành liên quan để xác định đơn giá tiền thuê đất; số tiền phải nộp để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng; làm thủ tục hợp đồng thuê đất; bàn giao mốc giới đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định; nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định...
Liên hệ với UBND huyện Gia Lâm để tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đất, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định đối với diện tích hơn 415.9285m2 đất thuộc giai đoạn 2 của dự án. Lập hồ sơ sử dụng đất, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố cho thuê đất hoàn thiện dự án xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đuống tại xã Phù Đổng và Trung Mầu...
UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định đối với hơn 415.928m2 đất và xác định diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích phi nông nghiệp khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đuống tại xã Phù Đổng và xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm - giai đoạn 2.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong quyết định chủ trương đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà công ty vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng, UBND thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất.
Theo hanoi.gov.vn 2/8/2017

 

Tin bài liên quan