Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thứ bảy, ngày 05 tháng 08 năm 2017

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chiều ngày 04/08/2017, Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính đã long trọng tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự đại hội có các đồng chí đại diện Ban thường vụ Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở cùng toàn thể các Đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính.
    Đ/c Nguyễn Thu Hương - Bí thư Chi bộ,TP Kế hoạch - Tài chính chủ trì Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thu Hương – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của ngành. Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2020.
             Với lực lượng là các Đảng viên trẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng, 
   Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ đã tham gia góp ý các nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sắp tới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thu Hương – Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm Bí thư Chi bộ phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Hi vọng với lực lượng là các Đảng viên trẻ, có trình độ năng lực chuyên môn cao, Chi bộ phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.
                                                                                                        Anh Minh

 

 

Tin bài liên quan