Thành lập tổ công tác liên ngành thành phố kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liên với đất trên địa bàn Thành phố; Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Kết luận Hội nghị giao ban thường trực Thành ủy – HĐND- UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã Qúy 2/2017; chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến quý 2, tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ngày 19/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành thông báo số 901/TB-STNMT-CCQLĐĐ thành lập 05 tổ công tác liên ngành Thành phố.

Theo đó, từ ngày: 01/8 đến 09/8/2017, 05 tổ công tác do đồng chí Giám đốc, các Phó giám đốc Sở làm tổ trưởng tiến hành làm việc với tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố về các nội dung: Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND  ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, đất lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; Công tác giao đất dịch vụ; Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; Công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất./.

 

Tin bài liên quan