Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sông Hồng, huyện Mê Linh 

Thứ ba, ngày 01 tháng 08 năm 2017
Ngày 25/7/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4917/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sông Hồng, huyện Mê Linh.
Theo đó, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sông Hồng tại xã Tiền Phong và xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với tổng diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết khoảng 46,6ha; dân số dự kiến khoảng 4.540 người.
Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị N1 được UBND Thành phố phê duyệt năm 2013. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt làm cơ sở để chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và làm căn cứ pháp lý để chính quyền quản lý xây dựng theo quy định.
Thời gian lập quy hoạch không quá 06 tháng kể từ khi nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch được phê duyệt./.

 

Tin bài liên quan