Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai Kế hoạch 160 - KH/UBND của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội

Thứ sáu, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Chiều ngày 28/7/2017, Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai Kế hoạch 160 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Sơ kết 06 tháng đầu năm thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy về cải cách hành chính (CCHC) và Công bố kết quả chỉ số CCHC 2016. Cùng dự còn có các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố, đại diện Văn phòng UBND thành phố. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các Sở, ngành thành phố có liên quan; Điểm cầu trực tuyến tại các sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.           Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: Công tác bảo vệ môi trường Thủ đô trong thời gian qua luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thành phố đặc biệt quan tâm, xác định bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững. Theo chủ tịch UBND Thành phố, hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố đang ở mức độ báo động, cấp bách. Vì vậy, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường, từ thực tế đòi hỏi, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị cần phải có chiến lược, giải pháp đồng bộ, kiên quyết, quyết liệt trong triển khai thực hiện thì mới đạt được mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trình bày tóm tắt nội dung Kế hoạch 160 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”: Trong đó, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch đã đề ra như: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;  Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước; Quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; khai thác khoáng sản và cải thiện, phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm; Phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các nguồn phát sinh và kiểm soát các nguồn khí thải gây ô nhiễm; cải thiện chất lượng môi trường không khí; Tăng cường công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường và kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường; Xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường làng nghề và nông thôn; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân Thủ đô về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên…
             Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trình bày báo cáo
triển khai 
Kế hoạch 160 của UBND. TP về Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường

Sau phần báo cáo, tại các điểm cầu, lãnh đạo các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã tham gia thảo luận về các nội dung báo cáo, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm trong việc triển khai Kế hoạch 160 của UBND Thành phố về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Kết quả thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy về cải cách hành chính.

Tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó giám đốc Sở đã trình bày tham luận về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trong đó tập trung triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế để đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, thực hiện liên thông giữa các cơ quan Nhà nước; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về thủ tục hành chính; Từng bước hiện đại hóa nền hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.                                                     Toàn cảnh Hội nghị

Để triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Thành ủy về công tác bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định BVMT là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; Các địa phương cần tập trung kiểm tra lại công tác quản lý chất thải và đẩy mạnh xây dựng hệ thống xử lý rác thải theo đúng quy hoạch, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường; Phấn đấu trong thời gian tới, toàn bộ chất thải y tế phải được thu gom, xử lý triệt để; Các quận, huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc công ty môi trường thực hiện tốt việc thu gom rác thải, tránh tình trạng rác thải vứt bừa bãi.

Về quản lý chất thải xây dựng, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các quận, huyện, thị xã yêu cầu các chủ nhà tư nhân khi xây dựng phải xuất trình được hợp đồng liên quan đến vận chuyển, nơi đổ các chất thải vật liệu xây dựng mới cấp phép xây dựng để tránh tình trạng đổ trộm, đổ bừa bãi ra đường quốc lộ, khu dân cư…gây ắc tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; Lực lượng cảnh sát môi trường các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về đổ phế thải vật liệu xây dựng trái phép.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, các tổ chức xã hội: Đoàn thanh niên, phụ nữ…tăng cường vận động, tuyên truyền người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi tại các nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, dần dần tạo thành nếp văn hóa ứng xử trong bảo vệ môi trường, tiến tới sẽ thực hiện phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình để phục vụ công tác xử lý rác được nhanh gọn, tiết kiệm chi phí.
                            
Điểm cầu tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trong công tác cải cách hành chính, chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện cần nghiêm túc trong việc chấn chỉnh tư thế, tác phong, kỷ luật của cán bộ công chức làm công tác chuyên môn; chuyên viên tại bộ phận “một cửa”. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong cơ quan mà Thành phố đã ban hành; Rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch công tác.
Thời gian tới, thành phố sẽ tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ đất đai đưa vào lưu trữ dưới dạng số. Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị các quận, huyện phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà thầu trong công tác đo đạc để Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tốt dự án
 xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố./.

                                                                                                      Anh Minh 

Tin bài liên quan