Thí điểm đề án bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM theo hướng xã hội hóa 

Thứ ba, ngày 25 tháng 07 năm 2017
Trong nội dung Công văn số 6818/VP-KT, ban hành ngày 20/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020.
 
Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020. Trong đó cho biết, về xây dựng thí điểm các mô hình nước sạch, xử lý chất thải rắn, chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, cơ chế huy động các nguồn để thực hiện theo từng loại mô hình và điều kiện thực tế của từng vùng, miền, quy định cơ cấu huy động nguồn lực cụ thể. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 45% đối với mô hình cấp nước sạch và mô hình xử lý chất thải rắn quy mô liên xã; không quá 30% đối với mô hình xử lý chất thải chăn nuôi; không quá 80% đối với mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Riêng đối với mô hình cấp nước uống cho trường học và trạm y tế tại các xã đảo, ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng mô hình... Thời gian thực hiện đề án thí điểm từ quý III/2017 đến quý IV/2019.
Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia thực hiện đề án: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất dự án xây dựng mô hình; bố trí mặt bằng, hạ tầng thiết yếu theo quy định để thuận lợi cho việc triển khai xây dựng mô hình; bố trí đủ ngân sách đối ứng của địa phương cho các dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện trên địa bàn; tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh tế, người dân tích cực tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành sau đầu tư các mô hình...
Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo...
Theo Hanoi.gov.vn 22/7/2017

 

Tin bài liên quan