Khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

Thứ tư, ngày 19 tháng 07 năm 2017
  • In bài này

Thực hiện Quyết định 7363/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Thành phố Hà Nội năm 2017; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, sáng ngày 19/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành Tài nguyên Môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm phát triển quỹ đất các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khóa đào tạo nhằm mục đích đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành Tài nguyên và Môi trường có đủ tiêu chuẩn, trình độ, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời  giúp các học viên nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật các văn bản mới của Chính phủ; Thành phố trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn thành phố.

Tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ được đào tạo, bồi dưỡng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án sau giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; Công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước theo Luật KTTV&BĐKH; Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; Công tác quản lý hoạt động khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Công tác quản lý tài nguyên nước; khai thác nước, khoan nước dưới đất; Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý về Luật đa dạng sinh học; Trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện Luật đa dạng sinh học; Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Công tác xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm...

Khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành Tài nguyên Môi trường gồm 3 đợt: Đợt 1: Khóa đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, phổ biến tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; công tác đăng ký cấp GCN, công tác đo đạc bản đồ. Đợt 2: Khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; tài nguyên nước, khai thác khoáng sản. Đợt 3: Khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về Luật đa dạng sinh học; trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện luật đa dạng sinh học; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, công tác xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm./.

 

Tin bài liên quan