Lịch công tác tuần của phòng Đăng ký Thống kê đất đai từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017

Thứ hai, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

SÁNG

CHIỀU

 

Thứ 2

03/07

 

- Các đ/c công chức, cán bộ phòng tham gia thực hiện nghi lễ chào cờ.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ 3

04/7

- Đ/c Thủy họp sắp xếp cơ sở nhà đất sau cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông.

- Đ/c Cường họp về việc giải quyết đơn của bà Ngô Phan Lan Hoa (theo GMH của Thanh tra Sở).

- Đ/c Vũ tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố (tại quận Hà Đông).

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

05/7

 

- Đ/c Vũ, Trí tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố (tại quận Đống Đa).

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

- Đ/c Vũ, Trí tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố (tại quận Đống Đa).

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

06/7

- Đ/c Soạn - PTP họp tại Sở Tài chính về việc phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa và giá trị quyền sử dụng đất tại số 379 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

08/7

- Đ/c Tuấn PTP họp tại 20 Huỳnh Thúc Kháng về tổng kết công tác tôn giáo 06 tháng cuối năm cùng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Tin bài liên quan