Điều chỉnh Danh mục biệt thự ban hành theo Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND của HĐND TP

05/07/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ tư, HĐND TP khóa XV, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Danh mục biệt thự ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 và Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND TP.
Theo Tờ trình của UBND TP do Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục trình bày, thực hiện chỉ đạo của HĐND TP về rà soát, điều chỉnh Danh mục nhà biệt thự được ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND, Sở Xây dựng và Tổ công tác liên ngành đã tập trung rà soát kiểm tra hiện trạng, chụp ảnh trên thực địa toàn bộ các biệt thự có tên trong 2 Nghị quyết trên. Sau khi đối chiếu giữa thực địa với hồ sơ hiện có, 02 Tổ công tác liên ngành Thành phố đã đi đến thống nhất như sau: Một số biệt thự trong Danh mục nhà biệt thự thể hiện là nhà phố, công trình nhà ở có giá trị kiến trúc; Một số biệt thự đã phá dỡ, xây dựng công trình mới qua các thời kỳ trước đây; Một số địa chỉ nhà biệt thự không có trên thực tế, một số biệt thự nằm ở góc phố mang 2 biển số nhà nhưng trong Danh mục nhà biệt thự lại thống kê là 02 biệt thự riêng biệt.
 
Từ đó, UBND TP đề xuất HĐND TP điều chỉnh Danh mục 970 biệt thự trong Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố như sau: Đưa 20 biệt thự ra khỏi Danh mục 970 biệt thự của Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND và xác định là công trình nhà ở có kiến trúc; Đưa 02 biệt thự ra khỏi Danh mục 970 biệt thự của Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND và xác định là nhà phố; Đưa 03 biệt thự ra khỏi Danh mục 970 biệt thự của Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND vì trong Danh mục thống kê hai lần; Điều chỉnh từ 22 biệt thự trong Danh mục 970 biệt thự của Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND thành 29 biệt thự (tăng 07 biệt thự, do trước đây 01 biệt thự mang hai biển số nhà thành 02 biệt thự hoặc 02 biệt thự song lập riêng biệt nhưng lại ghép vào 01 số nhà); Điều chỉnh về địa chỉ của 51 biệt thự trong Danh mục 970 biệt thự của Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND (chỉ điều chỉnh địa chỉ biển số nhà, không làm tăng, giảm số lượng biệt thự).
 
UBND TP cũng đề nghị HĐND TP xác định 123 biệt thự trong Danh mục 970 biệt thự của Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND đã phá dỡ hiện đang là đất trống hoặc đã cải tạo xây dựng lại thành nhà cao tầng và đề xuất hướng giải quyết như sau: Đưa 22 biệt thự đã xây dựng mới trước ngày Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2004) ra khỏi Danh mục 970 biệt thự (theo Điều 121 Luật Xây dựng 2004); Đưa 04 biệt thự đã phá dỡ hiện là đất trống và 22 biệt thự đã xây dựng mới trước ngày Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND có hiệu lực pháp luật (ngày 10/12/2008) được cơ quan có thẩm quyền cho phép phá dỡ hoặc có văn bản chấp thuận dự án hoặc có giấy phép xây dựng ra khỏi Danh mục 970 biệt thự; Đưa 06 biệt thự đã phá dỡ hiện là đất trống và 44 biệt thự đã xây dựng mới sau ngày Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND có hiệu lực pháp luật (ngày 10/12/2008) được cơ quan có thẩm quyền cho phép phá dỡ hoặc có văn bản chấp thuận dự án hoặc có giấy phép xây dựng ra khỏi Danh mục 970 biệt thự; Giữ nguyên Danh mục biệt thự, đưa vào diện quản lý theo quy định đối với 06 biệt thự đã phá dỡ hiện là đất trống và 18 biệt thự đã xây dựng cải tạo lại qua các thời kỳ nhưng đến thời điểm Hội đồng thẩm định Thành phố thẩm định mà chưa tìm thấy văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phá dỡ hoặc có văn bản chấp thuận dự án hoặc có giấy phép xây dựng, cho đến khi có hồ sơ chứng minh.
 
Cũng theo Tờ trình do Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục trình bày, UBND TP đề nghị HĐND TP điều chỉnh Danh mục 225 biệt thự theo Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND TP. Trong đó, đề xuất đưa 03 biệt thự ra khỏi Danh mục 225 biệt thự của Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND và xác định là công trình nhà ở có kiến trúc; điều chỉnh từ 09 biệt thự trong Danh mục 225 biệt thự của Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND còn 05 biệt thự (do trước đây 01 biệt thự mang hai biển số nhà đã thống kê thành 02 biệt thự) (Theo Biểu 4); điều chỉnh về địa chỉ của 11 biệt thự trong 225 biệt thự của Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND (chỉ điều chỉnh địa chỉ biển số nhà, không làm tăng, giảm số lượng biệt thự).
 
Như vậy, sau khi điều chỉnh, Danh mục 970 biệt thự của Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND sẽ còn là 853 biệt thự và Danh mục 225 biệt thự của Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND sẽ còn là 218 biệt thự.
 
Với tỷ lệ 95/95 (100%) đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh danh mục biệt thự ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 và Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND TP.
 
Theo hanoi.gov.vn 4/7/2017