Đôn đốc lập quy hoạch, phương án sử dụng đất các nông lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố

Thứ ba, ngày 04 tháng 07 năm 2017

Sáng ngày 04/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Mười – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cùng dự có phòng Đo đạc Bản đồ viễn thám; Chi cục quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện có liên quan và các nông lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố.

                Phó Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Minh Mười chủ trì Hội nghị 
Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có Văn bản số 1031/STNMT- CCQLDĐ ngày 15/2/2017 hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và các nông lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các nông lâm trường, trạm trại trên địa bàn Thành phố.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng các phòng, ban chuyên môn đã trả lời, giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông lâm, trường, trạm trại của đại diện lãnh đạo các quận, huyện; Các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Mười đề nghị UBND các quận, huyện và các nông lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp quận, huyện thường xuyên đôn đốc phối hợp thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tập trung rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết, tháo gỡ những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết đối với những trường hợp vượt thẩm quyền./.

 

Tin bài liên quan