Lịch công tác tuần của phòng Đăng ký Thống kê đất đai từ ngày 26/06/2017 đến 30/06/2017

Thứ hai, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

SÁNG

CHIỀU

 

Thứ 2

26/6

 

- Các đ/c công chức, cán bộ phòng tham gia thực hiện nghi lễ chào cờ.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ 3

27/6

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

28/6

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

29/6

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

30/6

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Tin bài liên quan