Chấp thuận ứng dụng công nghệ tiên tiến tái chế chất thải rắn 

Thứ ba, ngày 13 tháng 06 năm 2017
Ngày 12/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2820/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã quản lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố.
 
Công văn nêu rõ, chấp thuận đề xuất, kiến nghị của Sở Xây dựng về việc báo cáo công tác quản lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối với 5 địa điểm đã tiến hành khảo sát và được đánh giá là phù hợp để thực hiện trung chuyển, đặt tạm thời máy móc, thiết bị xử lý phế thải xây dựng; tạm giao UBND các quận: Hoàng Mai, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và các huyện: Thanh Trì, Đông Anh phối hợp với các đơn vị được giao sử dụng đất kiểm tra, xác định diện tích đất có thể sử dụng, thời gian sử dụng để làm khu trung chuyển, tái chế, xử lý tạm thời; phối hợp với đơn vị cung cấp công nghệ tái chế, tái sử dụng phế thải xây dựng lên phương án báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trong tháng 6/2017.
Giao các ban quản lý dự án trên địa bàn thành phố, hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê khối lượng phế thải xây dựng có khả năng xử lý tái chế, gửi kết quả về Sở Xây dựng trước 20/6/2017 để tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND thành phố.
UBND huyện Đông Anh lập đề xuất dự án khu xử lý phế thải vật liệu xây dựng tại xã Dục Tú theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến để tái chế, tái sử dụng phế thải xây dựng, hạn chế chôn lấp, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa đầu tư gắn với quản lý, khai thác. UBND thành phố sẽ xem xet sau khi có kết quả báo cáo của Sở Quy hoạch Kiến trúc.
Về dự án mở rộng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện vận chuyển toàn bộ khối lượng phế thải phá dỡ công trình xây dựng trong quá trình giải phóng mặt bằng đến địa điểm tiếp nhận; xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng tạm thời tại phía Nam thành phố trên địa bàn quận Hoàng Mai để thí điểm nghiền và tái sử dụng trên nguyên tắc không phát sinh kinh phí thực hiện.
Sở Xây dựng đôn đốc việc thực hiện của các quận, huyện đối với các điểm trung chuyển tạm thời, xử lý phế thải xây dựng; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải đánh giá, đề xuất áp dụng vật liệu tái chế (sau nghiền) trong các công trình xây dựng và giao thông, thời gian hoàn thành trong quý III/2017. Triển khai nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn theo các quy định tại Thông tư 08/2017/T1-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với liên ngành Sở Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan trình UBND thành phố phê duyệt đơn giá định mức xử lý chất thải rắn xây dựng bằng công nghệ nghiền.
Theo hanoi.gov.vn 13/6/2017

 

Tin bài liên quan