Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát động cuộc thi ảnh “Tác hại của việc đốt rơm rạ, sử dụng bếp than tổ ong và các giải pháp hạn chế”

Thứ tư, ngày 07 tháng 06 năm 2017

Trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa phát động cuộc thi ảnh “Tác hại của việc đốt rơm rạ, sử dụng bếp than tổ ong và các giải pháp hạn chế” năm 2017. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và nhu cầu của cộng đồng về sử dụng bếp cải tiến thân thiện với môi trường, hạn chế và thay thế bếp than tổ ong và không đốt rơm rạ; khẳng định trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

 

Tin bài liên quan