Bảo đảm môi trường trong thi công xây dựng 

Thứ sáu, ngày 26 tháng 05 năm 2017
Bộ Xây dựng vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành xây dựng.
Trong đó, Bộ yêu cầu, quá trình thi công các công trình xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và các bên liên quan phải thực hiện các yêu cầu sau để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.  Phải có biện pháp bảo đảm không phát tán bụi, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt quá quy chuẩn cho phép. 
Đồng thời, khi thi công phải bố trí cầu rửa xe ở các vị trí có xe, phương tiện thi công ra vào công trường. Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phương tiện thi công khi đi vào nội thành hoặc ra khỏi công trường phải được rửa sạch đảm bảo mỹ quan và không gây bụi, bẩn đường phố. Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải cầu rửa xe đảm bảo yêu cầu trước khi thải vào hệ thống thoát nước, ao, hồ của khu vực.
Ngoài ra, theo dự thảo, trên công trường xây dựng phải bố trí hệ thống thoát nước thi công, thiết kế biện pháp đấu nối hợp lý đảm bảo tiêu nước triệt để, không gây ngập úng trong suốt quá trình thi công. Nước thải thi công trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực phải thu về hố ga, lắng đọng bùn đất, phế thải qua các ngăn lắng đọng, kích thước các hố ga phải phù hợp với lưu lượng nước thải.  Đồng thời, thường xuyên tổ chức nạo vét, thu gom bùn rác chuyển đến nơi quy định; không để vật liệu, phế thải xây dựng, dung dịch khoan, hóa chất... thải vào hồ ao, kênh mương, hệ thống thoát nước chung của khu vực.
Bên cạnh đó, khi khoan giếng, khai thác nước ngầm để thi công phải được cấp có thẩm quyền cho phép và tuân thủ theo các quy định có liên quan về quản lý, khai thác, sử dụng nước ngầm. Sau khi thi công xong hoặc không sử dụng giếng khoan khai thác nước ngầm phải trám lấp lỗ khoan theo đúng quy định…
Theo monre.gov.vn 24/5/2017

 

Tin bài liên quan