Đề nghị góp ý đối với dự thảo giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ năm, ngày 25 tháng 05 năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để thuận tiện cho việc tra cứu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tế của Thành phố, phấn đấu đến hết tháng 6/2017 cơ  bản hoàn thành công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 và Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND thành phố), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổng hợp, xây dựng dự thảo giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, đồng thời cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, nghiên cứu, cho ý kiến góp ý bằng văn bản đối với bản dự thảo nêu trên, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Địa chỉ: số 18 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) trước ngày 26/5/2017 để hoàn thiện, ban hành theo quy định.

 

Tin bài liên quan