Góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng và báo chí về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng 

Thứ năm, ngày 25 tháng 05 năm 2017
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng và báo chí về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.
Tiếp theo Công văn số 1311/BTNMT-TCMT ngày 23/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chấn chỉnh việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của báo chí, tổ chức và người dân về các hành vi gây ô nhiễm môi trường, để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp lớn về phòng ngừa, xử lý với các vụ việc, sự cố gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chỉ thị về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng và báo chí về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng (sau đây viết tắt là Chỉ thị).
 
Dự thảo Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, các sự cố môi trường và các hành vi gây ô nhiễm môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và báo chí đối với các vấn đề môi trường ngày một đa dạng và mang tính thời sự cao hơn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác ứng phó, xử lý thông tin phản ánh về vấn đề môi trường từ Trung ương đến địa phương còn khá lúng túng, chưa nắm bắt kịp thời và giải quyết nhanh chóng các thông tin phản ánh. Để phát huy vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng đối với vấn đề bảo vệ môi trường, nắm bắt thông tin kịp thời, nhanh chóng có những biện pháp xử lý vi phạm các vụ việc, sự cố môi trường, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ thị về việc Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh của tổ chức, cá nhân về vấn đề ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương; Xây dựng và ban hành Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin.
 
Để hoàn thiện Chỉ thị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Chỉ thị nêu trên (Dự thảo Chỉ thị được đăng tải tại địa chỉ: http://vea.gov. vn/vn/Docưments/ChithiDưongdaynong.doch
Đồng thời cung cấp thông tin đường dây nóng (Số điện thoại và thư điện tử) của Sở Tài nguyên và Môi trường; thiết lập hệ thống xác minh thông tin xuống tới cấp quận, huyện, phường, xã; báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, ban hành Danh mục đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vấn đề môi trường từ Trung ương đén địa phương.
Thông tin và ý kiến góp ý của các Sở đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Tổng cục Môi trường theo địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; thư điện tử  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : điện thoại: 04.3795.6868/5117) trước ngày 30 tháng 6 năm 2017 để tổng hợp.
 
Theo monre.gov.vn 25/5/2017

 

Tin bài liên quan