Lịch công tác lãnh đạo chi cục tuần 21/2017

Thứ ba, ngày 23 tháng 05 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TUẦN 21

Từ ngày 22/5/2017 đến 28/5/2017

Thứ 2

22/5

- 7h30: Chào cờ đầu tuần

- 8h30 CCT họp giao ban đơn vị

- 14h00: CCT làm việc tại đơn vị

Thứ 3

23/5

- 8h00: Đ/c Định-PGĐ làm việc với Đoàn công tác hỗ trợ kỹ thuật quán lý môi trường không khí tại VN của Ngân hàng TG (A Nam PCCT và Phòng QLDA dự họp).

- 8h30: CCT họp giao ban tại Sở

-9h00: CCT tiếp Đoàn TH PHÁP AFP Việt Nam hệ thống QTMT trên địa bàn TP.

  -14h00: CCT làm việc tại chi cục

Thứ 4

24/5

- 8h00: CCT họp giao ban các quận huyện thị xã( Lãnh đạo CCBVMT và Lãnh đạo các phòng tham dự)

- 14h00: CCT làm việc tại đơn vị

 

Thứ 5

25/5

- 8h00: CCT họp Dự án NEDO ( PTH, PKSON chuẩn bị nội dung họp)

  

- 14h00: CCT làm việc tại đơn vị

 

Thứ 6

26/5

- 8h00: CCT làm việc tại đơn vị

- 14h00: CCT làm việc tại đơn vị

 

   

 

 

 

 

Tin bài liên quan