Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Thứ ba, ngày 23 tháng 05 năm 2017
Tổ soạn thảo được thành lập tại Quyết định số 1110/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thành việc soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ và các thủ tục do pháp luật quy định để trình Bộ trưởng.
Theo Quyết định, Tổ trưởng Tổ soạn thảo là ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; Tổ phó Tổ soạn thảo là ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước. Các thành viên Ban soạn thảo là đại diện Vụ Nông nghiệp (Văn phòng Chính phủ), Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Viện Quy hoạch Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: Vụ Pháp chế, Tổng Cục Môi trường, Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Quy hoạch - Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát, Huội Quảng.
Theo monre.gov.vn 20/4/2017

 

Tin bài liên quan