LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THANH TRA SỞ tuần 21 (Từ ngày 22/5/2017 đến /5/2017)

Thứ hai, ngày 22 tháng 05 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG THANH TRA

(Tuần 21từ 22/5/2017 đến  26/5/2017)

 

 

Ngày

 

 

Sáng

 

Chiều

 

Thứ 2 – Ngày 22/5/2017

 

CTTr họp giao ban

- đ/c Đại – PCTT: Làm việc với UBND huyện Mỹ Đức

- đ/c Hùng – PCTT: Đoàn Thanh tra Thành phố về Bát Tràng

- đ/c Lượng – PCTT:  Tiếp công dân và làm việc với UBND huyện Mê Linh

- đ/c Hùng – PCTT: Họp vụ ông Chanh, huyện Đông Anh

- đ/c Vĩ – PCTT: Làm việc tại UBND phường Quan Hoa

- đ/c Lượng – PCTT:  Tiếp công dân và làm việc với UBND huyện Mê Linh

 

Thứ 3 – Ngày

23/5/2017

 

- đ/c Dân – PCTT: Thông qua vụ bà Diên tại UBND huyện Đông Anh

- đ/c Hùng – PCTT: Chuẩn bị các nội dung việc giải quyết đơn tố cáo của công dân về tận thu khai thác cát ở Phúc Thọ và Ba Vì.

- đ/c Vĩ – PCTT: Làm việc tại UBND quận Hai Bà Trưng

- đ/c Đại – PCTT: Tham gia Đoàn Thanh tra V75- Bộ Ngoại Giao

 

- đ/c Dân – PCTT: Thông qua dự thảo giải quyết khiếu nại tại UBND huyện Hoài Đức

- đ/c Hùng – PCTT: Chuẩn bị các nội dung việc giải quyết đơn tố cáo của công dân về tận thu khai thác cát ở Phúc Thọ và Ba Vì.

- đ/c Vĩ – PCTT: Làm việc tại UBND huyện Ba Vì

- đ/c Đại – PCTT: Tham gia Đoàn Thanh tra V75- Bộ Ngoại Giao

 

Thứ 4 – Ngày 24/5/2017

 

Họp Thanh tra sở

- đ/c Hùng – PCTT: Giải quyết đơn của bà Cao Thị Lan ở 297 Kim Mã

- đ/c Lượng – PCTT:  Đối thoại vụ bà Liên

 

Thứ 5 – Ngày 25/5/2017

 

- đ/c Dân – PCTT: làm việc với Công ty cổ phần vận tải đường sắt tại thị trấn Đông Anh

- đ/c Hùng – PCTT: Hoàn thiện Kết luận Thanh tra ở Tx Sơn Tây

- đ/c Vĩ – PCTT: Làm việc tại UBND quận Cầu Giấy

- đ/c Đại – PCTT: Tham gia Đoàn Thanh tra 231 Lê Duẩn

- đ/c Hùng – PCTT: Hoàn thiện Kết luận Thanh tra ở Tx Sơn Tây

- đ/c Vĩ – PCTT: Làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hai Bà Trưng

 

 

Thứ 6 – Ngày 26/5/20107

 

- đ/c Đại – PCTT: Tham gia Đoàn kiểm tra XLVPHC

- đ/c Hùng – PCTT: Họp với các đơn vị mời tham gia đoàn liên ngành về việc tận thu khai thác cát ở Ba Vì và Phúc Thọ

- đ/c Đại – PCTT: Tham gia Đoàn kiểm tra XLVPHC

- đ/c Vĩ – PCTT: Tiếp công dân khiếu nại Quyết định của UBND quận Hai Bà Trưng

- đ/c Lượng – PCTT:  làm việc tại Hà Đông – đối thoại vụ bà Sợi

 

 

Tin bài liên quan