Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành kể hoạch triển khai “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017

Thứ hai, ngày 22 tháng 05 năm 2017

Ngày 18/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 3825/STNMT-CCBVMT gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, các Sở, ban, ngành về việc Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017.

Theo đó, từ ngày 20/5 đến ngày 31/7/2017, trên địa bàn thành phố diễn ra các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, cùng với đó, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017. UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức chuỗi hoạt động trong khuôn khổ “Tháng hàng động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, cụ thể: Thực hiện tốt Kế hoạch 04/KH-UBND thành phố ngày 10/01/2017 của UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ, chương trình ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu./.

 

Tin bài liên quan