LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TUẦN 21 NĂM 2017

Thứ sáu, ngày 19 tháng 05 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TUẦN 21 NĂM 2017

Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

22/05

 

- 14h: Đ/c Quang cv, Đ/c Đ Minh họp tại UBND phường QUan Hoa, CG; ND: vv thuê đất, sử dụng đất sai mục đích thuộc dự án cống hóa mương Nghĩa Đô kết hợp bãi đỗ xe và công trình phụ trợ

- 14: Đ/c Dũng PP họp STC; ND: tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đôn đốc triển khai huy động các nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, q khai thác ks; thu tiền sử dụng đất ...

- 14h: Đ/c TP họp SKHĐT; ND: trình tự. thủ tục đầu tư các dự án XD HTKT khu đấu giá QSDĐ theo NQ 13/2016/NQ-HĐND

Thứ 3

23/05

- 9h: Đ/c Khiêm cv họp SGTVT; ND: pa di chuyển trung tâm chính khu vực về cùng vị trí với trung tâm điều hành các tuyến của TP

- Đ/c Phương họp SCT; ND: rà soát 38 cụm công nghiệp k đủ đk thành lập...

 

Thứ 4

24/05

- 9h: Đ/c H Minh họp TTTP; ND: tiếp ông N T Hùng ở Khu 2, xóm Bàng Giếng, xã Mê Linh, h Mê Linh

- 8h30: Đ/c Phương họp SKHĐT; ND: gq vướng mắc cấp GCN, ĐG, Dịch vụ trên địa bàn Thanh Oai

- 8h30: Đ/c TP, H Minh họp TTCP; ND: dự thảo KL Thanh tra vụ việc kiến nghị, tố cáo của 1 số công dân xã Ninh Hiệp

 

Thứ 5:

25/05

 

 

Thứ 6

26/05

 

 

Thứ 7

27/05

   

 

 

Tin bài liên quan