Cuộc thi "gương người tốt, việc tốt" năm 2017

Thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐ ngày 04/4/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và công văn của Sở Tư pháp Hà Nội về tổ chức cuộc thi viết về “người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên trang thông tin tuyên truyền, phố biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát động, triển khai cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở tham gia:

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 trở lên đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hình thức: Dự thi theo hình thức bài viết (Bằng tiếng việt có dấu, sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word, Fon chữ: Times New Roman, bảng mã: Unicode, kiểu gõ: Telex).
Nội dung: Viết về “người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi nhiệm vụ, công vụ giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân; thực hiện quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ công chức, viên chức Thủ đô tại nơi làm việc, trong cộng đồng và nơi cư trú. Các bài viết phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Thời gian tiếp nhận bài thi: Từ ngày 02/5/2017 đến hết 31/8/2017. Bài thi xin gửi về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải nhất; 03 Giải nhì; 07 Giải ba; 10 Giải khuyến khích.
Chi tiết cuộc thi:

 

 

 

 

Tin bài liên quan