Đồng ý giao nhà đầu tư dự án Khu nhà ở tại lô đất HH01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, giai đoạn 1 

Thứ hai, ngày 20 tháng 02 năm 2017
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 69/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại lô đất HH01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, giai đoạn 1, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
 
Theo đó, UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska đầu tư dự án “Khu nhà ở tại lô đất HH01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, giai đoạn 1, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấp hành nghiêm các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật. Giao các sở Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường đưa Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska vào danh sách các nhà đầu tư có vi phạm về trật tự xây dựng quản lý đất đai để làm căn cứ xem xét, thẩm định các dự án mới do nhà đầu tư đề xuất trên địa bàn thành phố.
UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn chỉnh dự thảo quyết định chủ trương đầu tư dự án “Khu nhà ở tại lô đất HH01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, giai đoạn 1, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, trình UBND thành phố quyết định. Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư dự án của UBND thành phố, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục hồ sơ giao đất và xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước theo quy định. 
Đối với diện tích đỗ xe còn thiếu của dự án Khu nhà ở tại lô đất HH01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, giai đoạn 1 yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska bố trí bổ sung vào diện tích đỗ xe giai đoạn 2 của dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ (ngoài phần diện tích đỗ xe quy định của giai đoạn 2). Sở Quy hoạch Kiến trúc khi xem xét phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2, yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska thực hiện nghiêm túc việc bổ sung.
Theo Hanoi.gov.vn 17/2/2017

 

Tin bài liên quan