Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản đến nhân dân và các tổ chức 

Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2017
Trong nội dung Công văn số 386/UBND-ĐT vừa ban hành, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận số 128/TB- MTTW-BTT, ngày 21/12/2016, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp khai thác mỏ cát, sỏi trên sông Hồng và các điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn; hoàn thành việc lập Danh sách doanh nghiệp khai thác mỏ, điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi có phép để quản lý và gửi Danh sách trên cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để giám sát trong Quý I năm 2017; tham gia, hỗ trợ hoạt động giám sát theo yêu cầu.
Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; tiếp tục xem xét, cấp phép khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông với các địa phương liên quan ở khu vục giáp ranh nhằm giải quyết vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, soạn thảo, trình UBND Thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; điều tra, xác định và tổ chức công bố các khu vực cần cấm hoặc tạm thời cấm khai thác cát sỏi và các khoáng sản khác trên sông; xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tiếp tục tổ chức thực hiện và rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quy hoạch bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Khoáng sản, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các yêu cầu quản lý tài nguyên, khoáng sản.
UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra việc thực hiện giấy phép của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn, đặc biệt là ở các tuyến sông giáp ranh giữa Hà Nội với các tỉnh; phối hợp thực hiện và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, gây bức xúc đối với dư luận xã hội; phối hợp xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh bến bãi, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trái phép hoặc hoạt động không đúng nội dung được cấp phép theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giao thông đường thủy, giao thông đường bộ và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện, thị xã có kế hoạch tuần tra, bắt giữ phương tiện, xử lý nghiêm các chủ tàu hút cát trái phép trên sông.
Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản đến nhân dân và các tổ chức; đưa tin phản ánh kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật khoáng sản, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện tốt quy định pháp luật về khoáng sản.
Theo Hanoi.gov.vn 3/2/2017

 

Tin bài liên quan