Khảo sát phục vụ xây dựng Quy hoạch phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia giai đoạn 2015-2025

Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2016
Để thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng và khai thác Trạm thu và Trung tâm xử lý ảnh vệ tinh, đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản lý TN&MT và xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia giai đoạn 2015 – 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức đoàn công tác khảo sát, đánh giá thực trạng và khả năng ứng dụng viễn thám của một số Bộ, ngành địa phương..
 
Đoàn công tác do lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia làm trưởng đoàn cùng đại diện các Vụ chức năng trực thuộc Bộ và đơn vị có liên quan sẽ tập trung trao đổi về công tác quản lý nhà nước về viễn thám; định hướng phát triển lĩnh vực viễn thám, một số ứng dụng viễn thám phục công tác quản lý nhà nước với đặc thù địa bàn tỉnh; đồng thời dự kiến sẽ làm việc với cán bộ kỹ thuật cán bộ chuyên môn để trao đổi về một số nội dung liên quan đến yêu cầu trang thiết bị, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan tới lĩnh vực viễn thám.
 
Thời gian dự kiến khảo sát từ ngày 15/11 đến ngày 20/12/2016. 
Kế hoạch khảo sát tại các Bộ, ngành dự kiến làm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Các trường Đại học, Viện nghiên cứu dự kiến làm việc bao gồm:Khoa đại lý, Đại học Khoa học tự nhiên; Khoa Trắc địa, bản đổ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ địa chất; Khoa Trắc địa, Đại học TN&MT; Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
Các địa phương dự kiến làm việc bao gồm: Sở TN&MT và Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh.
 
Theo monre.gov.vn 18/11/2016

 

Tin bài liên quan