Gỡ vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2016
Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà về thành lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin vi phạm pháp luật đất đai; thành lập Tổ công tác để giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đến nay, Tổng cục Quản lý đất đai đã khẩn trương triển khai thực hiện nhằm chấn chỉnh các sai phạm, đưa công tác quản lý ngày càng đi vào nề nếp.
* Tạo kênh tiếp nhận thông tin
Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, từ khi công bố đường dây nóng đến ngày 30/8/2016, Tổng cục đã tiếp nhận 1.682 trường hợp, trong đó có 488 trường hợp phản ánh rõ nội dung sai phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai và có địa chỉ để xử lý. Đến nay, các phản ánh của công dân cơ bản đã được Tổng cục xử lý theo quy định.
  Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 1014/QĐ-BTNMT ngày 06/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc thành lập Tổ công tác giải quyết tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), các Tổ công tác của Bộ đã triển khai làm việc tại 09 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh. Trên cơ sở báo cáo của các Tổ công tác và các địa phương, Tổng cục Quản lý đất đai tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.
Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tính đến 15/5/2016, Tổ công tác đã phát hiện ra một số tồn tại, hạn chế về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu tại địa phương. Ngoài ra, tại nhiều địa phương còn số lượng rất lớn các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp nhưng đã dồn điền, đổi thửa nên không còn giá trị mà chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận mới, điển hình như tỉnh Thái Bình còn 98 xã thuộc 3 huyện; tỉnh Nam Định còn 436.000 Giấy chứng nhận chưa cấp đổi và 204.000 trường hợp chưa đăng ký lại; tại Thái Bình, còn tình trạng Giấy chứng nhận đã ký trong giai đoạn trước năm 1998 chưa trao được cho người sử dụng đất, đang được lưu giữ ở cấp xã mà chưa được thu gom về Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý, nhiều trường hợp không có hoặc không còn sổ sách để theo dõi quản lý nên không xác định được số lượng tồn đọng hay thất lạc…
Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng hồ sơ cấp giấy chứng nhận tồn đọng chậm giải quyết, hoặc quá hạn. Nhiều trường hợp đã xử lý khắc phục tình trạng chậm giải quyết bằng cách trả lại hồ sơ cho cấp xã hoặc người sử dụng đất để bổ sung, hoàn thiện không đúng quy định (tại Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghệ An, Hải Phòng); nhiều trường hợp do các cơ quan nhà nước các cấp xử lý hồ sơ chưa đúng quy định;…
Đặc biệt, ở các địa phương kiểm tra vẫn còn một số quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chưa được địa phương triển khai thực hiện (chưa thực hiện đăng ký bắt buộc đối với các trường hợp chưa đăng ký; chưa lập sổ địa chính điện tử; Giấy chứng nhận thu hồi để lưu không chứng nhận lý do thu hồi…). Ngoài ra, Tổ công tác cũng đã tiến hành kiểm tra, xác minh trường hợp phản ánh qua đường dây nóng của Bộ về việc chậm trễ trong việc cấp Giấy chứng nhận. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều trường hợp do các cơ quan chuyên môn tham mưu không đúng; nhiều trường hợp người sử dụng đất  phản ánh không đúng hoặc lỗi do người sử đụng đất.
Như vậy việc công bố đường dây nóng đã tạo ra được một kênh để người dân chia sẻ các vướng mắc, bức xúc trong quản lý đất đai tại địa phương. Từ đây, các cơ quan quản lý có điều kiện để xem xét tình hình thực thi pháp luật tại cơ sở, từ đó có các giải pháp hiệu quả.
* Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra thi hành Luật đất đai
  Để khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác cấp Giấy chứng nhận, Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về chỉ đạo điều hành, hoàn thiện chính sách… Cụ thể, theo ông Khuyến có 3 giải pháp cần thực hiện ngay.
Thứ nhất, cần ban hành ngay Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp để tăng cường, bảo đảm việc thi hành Luật đất đai năm 2013 ở địa phương, trong đó, đặc biệt chú trọng chỉ đạo khắc phục những bất cập, tồn tại về lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận.
  Thứ hai, cần sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Nghị định và Thông tư có liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận đặc biệt là các quy định liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.
  Thứ ba, cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra thi hành Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai đối với các địa phương để phòng ngừa, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc quản lý đất đai.
 
Theo monre.gov.vn 30/9/2016

 

Tin bài liên quan