Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị trực thuộc Sở

Thứ tư, ngày 13 tháng 07 năm 2016
Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-STNMT-PC ngày 29/04/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 tại một số đơn vị trực thuộc Sở và các chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Từ ngày 25/5/2016 đến 29/6/2016, đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Chi cục bảo vệ Môi trường Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.   
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở, tập trung vào việc rà soát, đánh giá tác động, công bố công khai và việc thực hiện thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp yêu cầu các giấy tờ ngoài quy định của TTHC, chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát, thực hiện thủ tục hành chính và có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

           
Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo điều hành về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị; Thực hiện giải quyết TTHC tại đơn vị; Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách thủ tục hành chính; Việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; Việc công khai thông tin đường dây nóng…theo quy định ban hành tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nộitại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi kết thúc kiểm tra, phòng Pháp chế sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kết luận, chỉ đạo theo quy định.
Công tác cải cách hành chính nói chung và kiểm soát TTHC nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ mới nhằm đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện, khách quan trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng góp phần đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, hướng tới cắt giảm những thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính.
                                                                                                                                            Văn Minh

 

Tin bài liên quan