Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tập trung thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ hai, ngày 11 tháng 07 năm 2016

Với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 6/2017 thành phố Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (theo Chỉ thị số 11/CT ngày 17/05/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) và mục tiêu nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai (theo Kế hoạch số 6364/KH-STNMT ngày 04/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tập trung thực hiện ngay các giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rút gọn quy trình, cắt giảm một số loại giấy tờ, thuận lợi dễ dàng trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả, cắt giảm thời gian chi phí thực hiện.
Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với cơ quan Thuế xây dựng xong tờ khai, biểu mẫu tích hợp 04 loại giấy tờ theo quy định: Đơn đăng ký cấp giấy, tờ khai phí thuế thu nhập cá nhân, tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai vị trí người sử dụng đất đảm bảo dễ hiểu, dễ điền thông tin với mục tiêu đơn giản hóa TTHC, tiết kiệm thời gian đi lại cho công dân khi thực hiện TTHC. 
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang phối hợp với cơ quan Thuế chuẩn bị ban hành văn bản Liên ngành về luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về nhà, đất giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Hà Nội nhằm xây dựng quy trình phối hợp hợp lý tạo điều kiện dễ dàng, nhanh chóng cho người dân và tổ chức khi thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, tiết giảm thời gian thực hiện TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nộp thuế như thu thuế qua internet banking, người dân có thể nhận thông báo thuế qua hòm thư email.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đang đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, nhân lực cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai. Việc ứng dụng công nghệ thông tin này sẽ hỗ trợ công dân trong việc dễ dàng tiếp cận với các thủ tục hành chính, giảm nhiều chi phí, thời gian đi lại của công dân, hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực, “nhũng nhiễu” trong khi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tại cơ quan Nhà nước, mọi thủ tục được thực hiện công khai, minh bạch.
 

 

Tin bài liên quan