Tập trung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

10/07/2016
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Trong nội dung Công văn số 5639/VP-ĐT ban hành ngày 7/7, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến chỉ đạo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.
 
Công văn nêu rõ, sau khi xem xét báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành việc dồn điền đổi thửa trước 30/7/2016, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước 10/8/2016.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính đề xuất việc sử dụng kinh phí để hợp đồng lao động thời vụ thực hiện việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố đảm bảo hoàn thành trong năm 2016.
Văn Quyết (Hanoi.gov.vn)