Xác nhận đăng ký khối lượng cát thu hồi nạo vét trên sông Hồng

Thứ ba, ngày 21 tháng 06 năm 2016
Trong nội dung Giấy phép số 3625/UBND-ĐT, ban hành ngày 17/6, UBND TP Hà Nội đã xác nhận đăng ký khối lượng cát thu hồi của Công ty cổ phần Cát Đại Lợi.
Theo đó, Công ty cổ phần Cát Đại Lợi đã đăng ký khối lượng cát thu hồi thuộc dự án “Nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km225+000 đến Km230+000 trên sông Hồng” tại Hà Nội. Cụ thể, khu vực nạo vét, thu hồi cát đoạn cạn trên sông Hồng, thuộc địa bàn các xã Xuân Phú, Cẩm Đình, Phương Độ và Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ. Chiều dài tuyến nạo vét 5000m; bề rộng luồng nạo vét 80m; tổng khối lượng cát thu hồi gần 698.000m3 (cát xây dựng gần 614.000m3, cát san lấp gần 84.000m3); công suất nạo vét, thu hồi gần 1.070m3/ngày; phương pháp nạo vét sử dụng tàu cuốc kết hợp phao đặt cẩu.
Thời gian thi công trong mùa cạn 2016 - 2017, cụ thể từ 16/10/2016 đến 14/6/2017; địa điểm tập kết cát thu hồi tại bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hà Trang thuộc phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm.
Công ty cổ phần Cát Đại Lợi có trách nhiệm: Nộp các khoản thuế, phí có liên quan theo quy định hiện hành; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Cục thuế thành phố Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Giấy xác nhận này. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 762 triệu đồng.
Cùng với đó, Công ty tiến hành hoạt động nạo vét, thu hồi cát theo đúng quy định của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc chấp thuận hồ sơ đề xuất thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km 225+000 đến Km 230+000 trên sông Hồng và theo các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo đúng sản lượng nạo vét, thu hồi với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan.
Văn Quyết (18/06/2016, http://hanoi.gov.vn/)

 

Tin bài liên quan