Chấp thuận đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp

Thứ năm, ngày 02 tháng 06 năm 2016
Trong nội dung Công văn số 2834/UBND-ĐT ban hành ngày 17/5, UBND TP Hà Nội chỉ đạo sở, ngành liên quan xây dựng đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”.
Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Sở Công thương về việc xây dựng đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”.
Về việc trên, UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của Sở Công thương, đồng thời giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp xây dựng đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020” đảm bảo chất lượng, tiến độ, thẩm định trình duyệt theo quy định. Kinh phí thực hiện đề án trích từ nguồn chi hành chính sự nghiệp năm 2016 của Sở Công thương.
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây phối hợp với Sở Công thương tổ chức thực hiện…
Đức Hiếu (18/05/2016, http://hanoi.gov.vn/)

 

Tin bài liên quan