Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản; hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 10 tháng 05 năm 2016
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông tại 8 quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông Anh, Long Biên, Sóc Sơn và Gia Lâm.
Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch kiểm tra để tiến hành kiểm tra, cụ thể: Công tác  quản lý của UBND cấp xã đối với hoạt động khai thác khoáng sản; hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông; vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trái phép xảy ra trên địa bàn.
Kiểm tra hồ sơ pháp lý, tình hình chấp hành pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông của các tổ chức, cá nhân.
Xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, có hành vi vi phạm pháp luật khoáng sản, đất đai, môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông.
Đồng thời, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động khai thác cát, sử dụng bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo Thông báo kết luận Hội nghị tại các văn bản số 358/TB-VP ngày 27/11/2015, 374/TB-VP ngày 22/12/2015 của Văn phòng UBND thành phố.
Sau đó, tổng hợp kết quả kiểm tra, phát hiện những tồn tại, tìm ra nguyên nhân để đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, trình Giám đốc Sở để báo cáo UBND TP Hà Nội.

 

Tin bài liên quan