Kiên quyết xử lý nghiêm khai thác cát trái phép tại thôn Cốc Lương

05/05/2016
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Trong nội dung Công văn số 3261/VP-ĐT ban hành ngày 27/4, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc xử lý vi phạm khai thác cát tại thôn Cốc Lương, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn qua phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3024/STNMT-KS ngày 14/4/2016 về việc kiểm tra khai thác cát tại thôn Cốc Lương, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn qua phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2049/UBND-TH ngày 8/4/2016.

UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3024/STNMT-KS ngày 14/4/2016. Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Đức Hiếu (Theo hanoi.gov.vn)