Khởi động 3 công trình xử lý nước thải đô thị bảo vệ hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải 

Thứ tư, ngày 13 tháng 04 năm 2016
Ngày 6/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2010/UBND-TNMT cho ý kiến về việc xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Công văn nêu rõ, sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1689/STNMT-CCMT ngày 9/3/2016 về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do ô nhiễm nước từ sông Cầu Bây theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, UBND thành phố chỉ đạo: Các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Gia Lâm, quận Long Biên căn cứ chỉ đạo giao nhiệm vụ của UBND thành phố tại các Văn bản: Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 30/12/2013 về phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020; số 1592/UBND-NNNT ngày 16/3/2016 về ô nhiễm nguồn nước kênh Bắc Hưng Hải, để tổ chức thực hiện việc xây dựng 3 công trình xử lý nước thải đô thị trên địa bàn quận Long Biên theo kế hoạch đã duyệt.
Cùng với đó, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý ngay các trường hợp xả thải gây ô nhiễm, nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước sông Cầu Bây, không để phát sinh ô nhiễm trên hệ thống kênh trục và các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố liên quan đến hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra việc việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quan trắc phân tích chất lượng nước sông Cầu Bây theo quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương để cung cấp thông tin phục vụ cho việc sử dụng nước thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đảm bảo an toàn.
Văn Quyết (07/04/2016http://hanoi.gov.vn/ )

 

Tin bài liên quan