Hà Nội ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016

Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Mới đây, UBND TP đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 đối với cát san lấp tại các mỏ cát thuộc bãi nổi sông Hồng.
Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 nằm trong Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 đã được UBND TP phê duyệt.
Theo đó, bãi nổi sông Hồng xã Đông Quang, huyện Ba Vì có diện tích khai thác dự kiến là 5,4ha; Lô 1 và lô 2 bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì diện tích dự kiến là 25ha; Lô 3 bãi nổi sông Hồng xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng 16,5ha và xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn là 24,6ha. Khoáng sản ở những khu vực này đều là cát san lấp.
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với cát san lấp tại các mỏ cát thuộc bãi nổi lòng sông Hồng nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp trên địa bàn; Phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
Đồng thời, làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho khai thác cát san lấp theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.
Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải đảm bảo yêu cầu phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được UBND TP phê duyệt.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ cụ thể cho từng khu vực, bao gồm đo đạc, xác định vị trí, diện tích, đánh giá tiềm năng khoáng sản. Xây dựng quy chế đấu giá, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho từng khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá.
Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 mỏ vừa nêu trên.
Các Sở, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch này.

DT

 

Tin bài liên quan