Nhà ĐấtHỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Ngày 25/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Kế hoạch, đối tượng được hỗ trợ nhà ở là các hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu... Đọc tiếp »