Môi Trường24 tiêu chí xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Thứ sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Bộ Xây dựng và ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 5/1/2018 nêu rõ 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh (TTX), áp dụng cho thực tiễn phát triển của các đô thị tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các chỉ tiêu được xây dựng theo quan điểm quản lý dựa trên kết quả thực hiện, áp dụng cho từng nội dung... Đọc tiếp »