Môi TrườngHà Nội hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017

Thứ ba, ngày 19 tháng 09 năm 2017

Thực hiện văn bản số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017, ngày 13/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 7545/KH-STNMT-CCBVMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch... Đọc tiếp »