Tài NguyênBộ TN&MT chủ trì nghiên cứu thị trường đất đai

Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung báo chí phản ánh về việc thị trường đất đai Việt Nam thiếu năng động. Trước đó, dẫn báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam" do Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)... Đọc tiếp »