Tài NguyênXây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thứ ba, ngày 13 tháng 02 năm 2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.   Theo báo cáo, trong 03 năm thực hiện Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường... Đọc tiếp »