Thứ tư, 23/01/2019, 15:58 (GMT+7)
Chúc mừng năm mới 2019
Nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thông chính trị
  • Những bước khởi đầu hiệu quả của thành phố thông minh

    (Thứ hai, ngày 14 tháng 01 năm 2019)
    Với mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Thành phố thông minh, Hà Nội đã định hướng thiết lập một hệ thống CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ; chuyển đổi từ hình thức triển khai nhỏ lẻ sang triển khai theo...