• Thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến

  Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành thử nghiệm việc cung cấp dịch vụ công mức độ ba đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.

 • Thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến

  Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành thử nghiệm việc cung cấp dịch vụ công mức độ ba đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.

 • Thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến

  Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành thử nghiệm việc cung cấp dịch vụ công mức độ ba đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.

 • Thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến

  Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành thử nghiệm việc cung cấp dịch vụ công mức độ ba đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.

 • Thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến

  Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành thử nghiệm việc cung cấp dịch vụ công mức độ ba đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.

Các thủ tục hành chính được cung cấp thử nghiệm:

Để sử dụng dịch vụ công mức độ ba, tổ chức cần thực hiện các bước sau:

1. Xem kỹ nội dung quy trình thủ tục hành chính có liên quan
2. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu
3. Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới định dạng file .PDF hoặc .JPG hoặc .DOC
4. Đăng ký tài khoản người dùng
5. Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký
6. Nhập yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính
7. Chờ phản hồi tiếp nhận hồ sơ và bổ sung thông tin (nếu có yêu cầu)
8. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ thông qua chức năng Thông tin thụ lý hồ sơ
Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to